Lawrence Gelmon an actor and a writer

About Me

I grew up on a farm outside of Uppsala. I moved there for high school when I was sixteen years old. After university degree and nation life, my path continued toward the metropolitan pulse in Stockholm. However, for the past few years I’ve resided in my childhood city. As an adult I’ve faced both the light and dark sides of life, but through it all I’ve known that there is a light at the end of the tunnel. In soul and heart I am a true cosmopolitan.
La vie est belle.

College degree (B.A. Uppsala)
Advertising school (IHR Stockholm)
Work in advertising. (Advertising agencies)
Work in information. (Media)

Acting classes (six years. mainly method acting but also other techniques and also private coaching).
Actor. Short films. Actor Play.
I can send a self-tape if you want.

Om mig

Jag är uppvuxen på en gård utanför Uppsala dit jag flyttade som 16-åring för gymnasiestudier. Efter universitetsexamen och nationsliv gick vägen vidare till storstadspulsen i Stockholm.
Sedan något år är jag tillbaka till min barn- och ungdomsstad. Som vuxen har jag mött livets både ljusa och mörka stunder men alltid vetat att det finns ett ljus i tunneln. I själ och hjärta är jag en sann kosmopolit.
La vie est belle

Högskoleexamen (B.A. Uppsala)
Reklamskola (IHR Stockholm)
Arbeta med reklam. (Reklambyråer)
Arbeta med information. (Media)

Skådespelarklasser (sex år. Huvudsakligen method acting men även andra tekniker och även privat coaching).
Skådespelare. Kortfilmer. Skådespelare. Pjäs.
Jag kan skicka ett selftape om du vill.