Floden utan återvändo 101 dikter av Lawrence Gelmon

4. Far ror
mor är rar
Men om inte far ror
är då mor rar
Då blir det
gnat, gnat och gnat
Ta då över säger far
nu får du ro
Jag kan gå på gym
och sitta på fik
När du kommer hem
är jag rar.

83. Sand
Vår tid
var som ett träsk
med kvicksand
Vi försökte och försökte
komma framåt
men trampade på
samma ställe
Och i stället för
att nå varandra
sjönk vi djupare
och djupare
i dyn. Tills vi försvann.